Werkwijze

De intake

Voorafgaand aan individuele coaching is er altijd een intake, eventueel telefonisch. We zoeken daarin samen uit of mijn aanpak voldoende aanknopingspunten heeft om een succesvol coachingtraject in te gaan. Waar relevant kan het traject ook beginnen met een driegesprek tussen coachee, ledinggevende en mijzelf.

Bij teamcoaching is het zinvol dat de organisatie/leidinggevende tevoren duidelijk aangeeft wat de verwachtingen ten aanzien van het team zijn. Waar mogelijk start een dergelijke training met een ontmoeting van leidinggevende en teamleden onder mijn begeleiding om verwachtingen uit te wisselen en af te stemmen.

Het traject

Bij individuele coaching vind ik het zinvol om drie afspraken van anderhalf uur vast te leggen. Aan het eind van dit traject evalueren we en komen we eventueel tot nieuwe afspraken, maar eigenlijk nooit meer dan zes.

De duur van intervisie en teamcoaching hangt af van de afspraken met de opdrachtgever en het doel van de activiteit.

De plaats

Individuele coaching vindt in principe plaats bij mij thuis; ik heb daar een aparte ruimte voor. Als dat helemaal niet uitkomt moeten we daar een andere afspraak over maken.

Intervisie en teamcoaching vindt plaats bij de opdracht gevende organisatie.