Trajecten

Coaching in Change biedt trajecten aan voor groepen en individuele deelnemers die te maken hebben met werkgerelateerde veranderingen en ontwikkelingen.

Coaching in Change richt zich met name op verandertrajecten voor professionals, managers, teams en peer-groepen.

Coaching in Change verleent op ruime ervaring gebaseerde deskundige assistentie bij het selectietraject van sollicitanten.

Coaching in Change begeleidt sollicitanten bij het traject van het redigeren van brief en CV en voorbereiding op een sollicitatiegesprek

Team coaching

 • Functionele samenwerking binnen team optimaliseren, zowel collegiaal als hiërarchisch. Interactie tussen teamleider en teamleden versterken en verhelderen.
 • Helder voor ogen krijgen wat de doelstelling en taak voor team en teamleden is, passend binnen de organisatiedoelstellingen.
 • Verwachtingenmanagement, vormen van samenwerken, beeld van de buitenwereld.
 • Leren omgaan met groepsdynamische processen door nieuw gedragsrepertoire te leren en eigen valkuilen bijtijds te herkennen.
 • Meer durven!
Teams

Intervisie begeleiding

 • Op basis van onderlinge gelijkwaardigheid een veilige feedbackcultuur ontwikkelen.
 • Organisatie brede ervaringsuitwisseling.
 • Uitgangspunt is de casuïstiek van de afzonderlijke deelnemer, waarbij eigen ervaringen verdieping aanbrengen bij de deelnemer zelf en zijn of haar deelgenoten.
 • Veel aandacht voor groepsdynamica.
 • Veel aandacht voor verschillen in organisatiesveranderingen.
 • Oefenen met nieuw gedragsrepertoire.
 • Eigen valkuilen kennen en leren te ontwijken.
 • Meer durven!
Intervisie

Individuele coaching

 • Bedoeld voor managers en professionals die wrijving ondervinden tussen eigen dynamiek en de dynamiek van de organisatie.
 • Analyse van de situatie en mogelijkheden.
 • Helderheid krijgen in wens, droom en werkelijkheid.
 • Oefenen in gedrag en situationeel handelen.
 • Kiezen tussen aanpassen of de strijd aangaan, tussen kansen benutten of belemmeringen neutraliseren.
 • Begeleiding en oefening zijn de kernwoorden.
 • Meer durven!
Individueel

Selectie trajecten

 • Organisaties hebben soms behoefte aan een selectieprocedure voor een vacature waarbij een buiten de organisatie staande ervaren selecteur in (een deel van) het selectietraject participeert.
 • Deze participatie kan variëren tussen het mee beoordelen van CV en motivatiebrief van kandidaten tot het meedoen aan de selectiegesprekken. Zo was ik bijvoorbeeld als een van de zes niet-rechterlijke leden verbonden aan het in de laatste fase selecteren van nieuwe rechters.
 • Ook heb ik briefselecties gedaan voor leden van directies en raden van toezicht.
 • Organisaties buiten de overheid kunnen ook gebruik maken van mijn professionele ondersteuning.
 • Altijd op zoek naar de beste kandidaat!
Selectie

Sollicitatie begeleiding

 • Veranderen betekent soms ook solliciteren naar een nieuwe werkomgeving. Succesvol solliciteren is een traject met vele valkuilen. Coaching in Change kan je helpen die te vermijden.
 • Linguïstisch-pragmatische hulp* bij het redigeren van brief en CV: kom op de interessante stapel brieven
 • Voorbereiding op het selectiegesprek. Do’s and don’ts.
 • Blijf meester van het proces!
Solliciteren

* Linguïstische-pragmatiek analyseert hoe de boodschap en bedoeling van de combinatie motivatiebrief en CV zal worden geïnterpreteerd door de selecteur. Een goede analyse en een op basis daarvan effectieve brief en CV vergroot de kans aanzienlijk, zelfs tussen honderd andere sollicitanten. Dit deel wordt soms in samenwerking met een derde partij uitgevoerd.