Portfolio

De afgelopen jaren hebben o.a. de volgende organisaties van mijn diensten gebruik gemaakt:

 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Rechtbanken
 • De Raad voor de Rechtspraak
 • Verschillende Rijksdepartementen of rijksagentschappen
 • Prorail
 • De organisatie voor Passend Onderwijs in Rotterdam
 • Landschap Erfgoed Utrecht
 • BAM
 • Ricardo Rail B.V.
 • XPO Logistics
 • Nederlands Forensisch Instituut

Afhankelijk van de vraag bestonden de diensten uit begeleiden van teamcoaching, intervisiegroepen en werkconferenties, individuele coaching of selectietrajecten.