CV

Coaching in Change, een greep uit activiteiten sinds 2012

 • Rechterlijke macht
  • Permanent lid van de Landelijke Selectiecommissie Rechters
  • Begeleider van diverse teams, zowel van bestuurders als interdisciplinaire teams
  • Intervisiebegeleiding voor aankomende rechters
 • Passend Onderwijs Rotterdam
  • Begeleiding teams van leidinggevenden
 • Landschap Erfgoed Utrecht
  • Diverse selectietrajecten
 • Intercoach
  • Intervisiebegeleiding voor High Potentials
 • Bam
  • Begeleiding MT’s BAM Infra
 • Ricardo Rail
  • Begeleiding directie
 • Individuele Coaching
  • Coaching van leidinggevenden en professionals uit diverse organisaties

Loopbaan

 • 2012 tot heden Eigenaar CoachinginChange
 • 2005 – 2012 Directeur HRM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • 1999 – 2005 Directielid van de Faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool Utrecht
 • 1994 – 1999 Plaatsvervangend directeur NS-opleidingen en manager van de Groep Management- en Organisatieontwikkeling
 • 1992 – 1994 Hoofd Verkoop bij de productgroep Marketing & Verkoop van de Bedrijfsvereniging Gezondheidszorg en Welzijn (BVG)
 • 1985 – 1992 Achtereenvolgens binnen NS Manager/organisatieadviseur, hoofd bedrijfsmaatschappelijk werk en regiomanager Arbeidsomstandigheden.
 • 1980 – 1985 Trainer/organisatieadviseur bij de Sector Organisatie en Training NS
 • 1975 – 1980 Studentendecaan Universiteit van Utrecht, Bureau Voorlichting

Opleidingen in het kader van coaching:

 • 2012 tot heden Diverse opleidingstrajecten bij Intercoach
 • 2010 Opleiding Coaching voor directeuren, Rijksopleidingsinstituut Intercoach.
 • 2007 Mediationcursus, Rijksopleidingsinstituut Intercoach, Den Haag
 • 1996 – 1997 Corporate Management Development, Nijenrode

En verder

 • Lid van diverse bestuurs- en adviesraden en raden van toezicht.