Coaching

Na bijna veertig jaar full time ervaring te hebben opgedaan in groeps- en veranderprocessen, eerst als begeleider of later als manager daarvan, altijd midden in de dynamiek, kan ik terugzien op een rijke management- en veranderingservaring bij (semi-)overheidsorganisaties

Mijn opvattingen over coaching zijn dan ook zwaar verankerd in de praktijk van concrete werksituaties.

Ik ben altijd op zoek naar een werkwijze die meerwaarde heeft voor de individuele werknemer, het team of de peer group. Een gesprek, training met rollenspellen, een systeemanalyse, pittige feedback, een vaak confronterende aanpak. Thema’s zijn zaken als politieke spelletjes in de bedrijfshiërarchie doorzien, je eigen authenticiteit versterken, helderheid in communicatie naar leidinggevenden en medewerkers, visie en lef hebben!

Change

Alles verandert, niets blijft. De turbulentie binnen een werkomgeving is tegenwoordig vaak heftig. Het is de kunst om daarin overeind te blijven.

Een deskundig coachingtraject levert de juiste tools en een goede strategie om met die voortdurende verandering te leren omgaan.

Datzelfde traject geeft bovendien inzichten in tal van onderliggende processen binnen de werkorganisatie tijdens een veranderingsproces. Processen waarvan iedereen invloed ondervindt.

Het traject heeft in mijn visie altijd als opzet om individuen en/of teams houvast te geven om eigen doelstellingen, eigen waarden en eigen opvattingen te laten matchen met de veranderingen die in de werkorganisatie plaatsvinden.

‘Be Good and Tell It’

Als individu of als team moet je het werk natuurlijk goed doen. Maar zorg er vooral voor dat anderen dat ook in de gaten hebben. Misschien is dat wel mijn belangrijkste motto: ‘Be Good and Tell It!’.